பினோட் கிரிஜியோவிற்கும் பினோட் கிரிஸுக்கும் வித்தியாசம் உள்ளதா, ஒருவர் இத்தாலியைச் சேர்ந்தவர், ஒருவர் பிரான்சிலிருந்து வந்தவர்?

அன்புள்ள டாக்டர் வின்னி,

பினோட் கிரிஜியோவிற்கும் பினோட் கிரிஸுக்கும் உள்ள ஒரே வித்தியாசம் ஒன்று இத்தாலிய மொழியும் மற்றொன்று பிரெஞ்சுக்காரரும் என்பதால் அல்ல என்பதை ஒரு நண்பரை நம்ப வைக்க முயற்சிக்கிறேன். ஒரு பெரிய வித்தியாசம் மது தயாரிக்கப்படும் முறையும் என்று நான் நம்புகிறேன். நான் சரியானவன் என்று நான் நம்புகிறேன், ஆனால் எனது நம்பிக்கைகளை ஆதரிக்கும் தகவல்களைக் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை. நான் சோகமாக தவறாக வழிநடத்தப்பட்டிருக்கிறேனா?E கெவின் என்., டெட்ராய்ட்

அன்புள்ள கெவின்,

சிவப்பு ஒயின் எத்தனை கலோரிகளைக் கொண்டுள்ளது

இல்லை, நீங்கள் சரியான பாதையில் செல்கிறீர்கள். ஒற்றை மாறுபாடு இரண்டு பெயர்களால் செல்லும் ஒரு நிகழ்வு இது, எனவே பினோட் கிரிஸ் மற்றும் பினோட் கிரிஜியோ ஒரே திராட்சையில் இருந்து தயாரிக்கப்படுகிறார்கள் என்ற பொருளில் ஒரே மாதிரியானவை. ஆனால் இந்த திராட்சையில் இருந்து தயாரிக்கக்கூடிய பாணிகளின் ஸ்பெக்ட்ரமில் ஒரு பெரிய வித்தியாசம் உள்ளது. பிரான்சின் அல்சேஸ் பகுதியைச் சேர்ந்த பினோட் கிரிஸ் பொதுவாக பணக்காரர், பெரும்பாலும் இனிமையானவர், பணக்கார, காரமான வெப்பமண்டல பழ நறுமணங்களைக் கொண்டவர். வடகிழக்கு இத்தாலியில் உள்ள பினோட் கிரிஜியோ திராட்சையின் இலகுவான, மிருதுவான, சுத்தமான மற்றும் துடிப்பான வெளிப்பாட்டைக் காட்டுகிறது, சிட்ரஸ் சுவைகளுடன். இந்த குறிப்பிட்ட பகுதிகளுக்கு வெளியே, வின்ட்னர்கள் என்ற பெயர் லேபிளில் பயன்படுத்தும் என்பது பெரும்பாலும் ஒரு ஸ்டைலிஸ்டிக் முடிவாகும் (பிரான்ஸ் அல்லது ஆஸ்திரேலியாவிலிருந்து வரும்போது ஒயின் சிரா அல்லது ஷிராஸ் என்று பெயரிடுவது போல), எனவே அவர்கள் வழக்கமாக பாணிக்கு மிகவும் பொருத்தமான பெயரைத் தேர்ந்தெடுப்பார்கள் அவர்கள் அல்சட்டியன் அல்லது இத்தாலியன்.RDr. வின்னி