சாங்கியோவ்ஸ்

[சான்-ஜோ-வே-ஸே]

பண்புகள்

சாங்கியோவ்ஸ் என்ற பெயர் லத்தீன் மொழியிலிருந்து வந்தது இரத்த இரவு , அதாவது 'ஜோவின் இரத்தம்.' அதன் நிறம் அதன் சொற்பிறப்பியல் பிரதிபலிக்கிறது: ஒயின்கள் செங்கல் சிவப்பு முதல் செப்பு-சாயல் வரை இருக்கும், மேலும் அவை மிகவும் குவிந்திருக்கும். திராட்சை முதலில் தெற்கு இத்தாலியைச் சேர்ந்தது என்றாலும், டஸ்கனியின் மையப் பகுதி உலகின் சிறந்த சாங்கியோவ்ஸ் ஒயின்களைக் கொண்டுள்ளது. இது நாட்டில் மிகவும் பரவலாக நடப்பட்ட திராட்சை வகையாகும்.மார்ல் மற்றும் மணற்கல் மண்ணில் சிறப்பாக வளரும் ஒரு தாமதமாக பழுக்க வைக்கும் வகை, சாங்கியோவ்ஸ் அதிக அமிலத்தன்மை கொண்ட டானிக் ஒயின்களை அளிக்கிறது, இது சில சமயங்களில் அவர்களின் இளமையில் அணுக கடினமாக இருக்கும். இருப்பினும், சிறந்தவை நம்பமுடியாத சிக்கலான மற்றும் நீண்ட காலம். அவற்றின் சுவை சுயவிவரம் செர்ரி, பிளம் மற்றும் சிவப்பு திராட்சை வத்தல் ஆகியவற்றை நோக்கிச் செல்கிறது, ஆனால் அவை சுவையாகவும், பூமி மற்றும் கனிமக் குறிப்புகள் மற்றும் ஏலக்காய் போன்ற மசாலாவையும் காட்டுகின்றன.

அது வளர்ந்த இடத்தில்

இத்தாலி மற்றும் கோர்சிகாவுடன் உலகின் வரைபடம் சிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளதுஹென்றி எங் இத்தாலியின் வரைபடம்: டஸ்கனியின் புருனெல்லோ டி மொண்டால்சினோ மற்றும் சியாண்டி கிளாசிகோ எமிலியா-ரோமக்னா அம்ப்ரியா

சாங்கியோவ்ஸ் சின்னங்கள்

  • புருனெல்லோ டி மொண்டால்சினோ: அல்டெசினோ, பியோண்டி சாந்தி, காஸநோவா டி நேரி, சியாச்சி பிக்கோலொமினி டி அரகோனா, வால்டிகாவா
  • சியாண்டி கிளாசிகோ: காஸ்டெல்லோ டி அம, ஃபெல்சினா, ஃபோண்டோடி

பரிந்துரைக்கப்பட்ட உணவு இணைப்புகள்

  • போலோக்னீஸ் பாஸ்தா
  • பெப்பரோனி பீஸ்ஸா
  • ஆட்டுக்குட்டி ராக

சாங்கியோவ்ஸ் ரசிகர்களும் விரும்பலாம்