“இனிப்பு ஒயின்” என்பதன் வரையறை என்ன?

அன்புள்ள டாக்டர் வின்னி,

வெள்ளை ஒயின் ஆல்கஹால் உள்ளடக்கம்

“இனிப்பு ஒயின்” என்பதன் வரையறை என்ன?- பார்ப் பி., எட்மண்ட், ஓக்லா.

அன்புள்ள பார்ப்,

“ஸ்வீட் ஒயின்” என்பதற்கு ஒரு தொழில்நுட்ப வரையறை உள்ளது: ஒரு ஒயின் லிட்டருக்கு 30 கிராமுக்கு மேல் இருந்தால் மீதமுள்ள சர்க்கரை அதில், இது “இனிமையானது” என்று கருதப்படுகிறது. லிட்டருக்கு 10 கிராமுக்கும் குறைவாக இருந்தால், இது “உலர்ந்தது” என்று கருதப்படுகிறது அல்லது மது உலகில் இனிப்புக்கு நேர் எதிரானது. இடையில் உள்ள எதையும் 'உலர்ந்ததாக' கருதப்படுகிறது.அந்த சர்க்கரை எங்கிருந்து வருகிறது? திராட்சை. திராட்சை பழுக்க வைக்கும், அவற்றில் அதிக சர்க்கரை இருக்கிறது. நொதித்தல் அந்த சர்க்கரையை ஈஸ்ட் உதவியுடன் ஆல்கஹால் ஆக்குகிறது என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள். நொதித்தலுக்குப் பிறகு சர்க்கரையின் அளவைக் கண்டுபிடிப்பது வழக்கத்திற்கு மாறானது அல்ல, மேலும் சில ஒயின்கள் பாணிகளில் தயாரிக்கப்படுகின்றன, அவை சில கூடுதல் சர்க்கரையை வேண்டுமென்றே விட்டுவிடுகின்றன.

இது தொழில்நுட்ப வரையறை, மற்றும் வழக்கமான அனைவருக்கும் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்காது. மது எல்லோரும் 'இனிப்பு' ஒயின்களைப் பற்றி பேசும்போது, ​​அவர்கள் வழக்கமாக இனிப்பு ஒயின்கள் அல்லது வேண்டுமென்றே மிட்டாய் செய்யப்பட்ட பாணியில் தயாரிக்கப்படும் ஒயின்கள், சூப்பர் மார்க்கெட்டுகளில் அடிக்கடி காணப்படும் சில பிரபலமான ஒயின்கள் போன்றவற்றைக் குறிப்பதாக நான் நினைக்கிறேன். அந்த கூடுதல் சர்க்கரை ஒரு பணக்கார அமைப்பைச் சேர்க்கலாம் மற்றும் மலிவான ஒயின் கடினமான விளிம்புகளை மென்மையாக்கும்.

எல்லோருடைய சகிப்புத்தன்மையும் இனிமையைப் பற்றிய உணர்வும் வேறுபட்டது என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள், நான் பருத்தி மிட்டாயை விரும்பினாலும், அதை அதிக இனிமையாகக் காணலாம். சில நேரங்களில் ஒயின்கள் இனிப்பை சுவைக்கக்கூடும், ஆனால் தொழில்நுட்ப ரீதியாக உலர்ந்தவை. மதுவின் பழுத்த பழ சுவைகள் மற்றும் ஆல்கஹால், கிளிசரின், டானின்கள் மற்றும் அமிலத்தன்மை ஆகியவற்றுக்கான சுவைகளின் உறவு நீங்கள் அதை எவ்வாறு உணர்கிறீர்கள் என்பதைப் பாதிக்கும்.RDr. வின்னி