கேபர்நெட் சாவிக்னனுக்கும் சாவிக்னான் பிளாங்கிற்கும் என்ன வித்தியாசம்?

அன்புள்ள டாக்டர் வின்னி,

கேபர்நெட் சாவிக்னனுக்கும் சாவிக்னான் பிளாங்கிற்கும் இடையிலான மிகச்சிறந்த வேறுபாடுகள் யாவை?-லீன், ஆக்லாந்து, நியூசிலாந்து

அன்புள்ள லீன்,

கேபர்நெட் சாவிக்னான் மற்றும் சாவிக்னான் பிளாங்க் இரண்டும் திராட்சைகளின் பெயர்கள், அந்த திராட்சைகளிலிருந்து தயாரிக்கப்படும் ஒயின்கள். இரண்டு தொடர்புடையவை: கேபர்நெட் சாவிக்னான் என்பது சாவிக்னான் பிளாங்கிற்கும் கேபர்நெட் ஃபிராங்கிற்கும் இடையிலான குறுக்கு .ஆனால் கேபர்நெட் சாவிக்னான் ஒரு சிவப்பு ஒயின் திராட்சை, இது உலகின் பல பகுதிகளிலும் வெற்றியைக் கொண்டுள்ளது, குறிப்பாக கலிபோர்னியாவின் நாபா பள்ளத்தாக்கு மற்றும் பிரான்சின் போர்டியாக்ஸ் பிராந்தியத்தில் சிவப்பு திராட்சை தயாரிக்க மற்ற திராட்சைகளுடன் கலக்கப்படுகிறது . பெரும்பாலான கேபர்நெட் சாவிக்னான்கள் முழு உடல், தைரியமான சிவப்பு.

சாவிக்னான் பிளாங்க் ஒரு வெள்ளை ஒயின் திராட்சை, இது எல்லா இடங்களிலிருந்தும், குறிப்பாக நியூசிலாந்து, கலிபோர்னியா மற்றும் பிரான்சின் சில பகுதிகளிலிருந்து, பவுலி-ஃபியூம் மற்றும் சான்செர் முறையீடுகள் உட்பட பயங்கர வெள்ளை ஒயின்களை உருவாக்குகிறது. இது போர்டியாக்ஸின் இரண்டு முக்கிய வெள்ளை திராட்சைகளில் ஒன்றாகும், இது நேர்த்தியான உலர்ந்த வெள்ளையர்கள் மற்றும் பிராந்தியத்தின் மரியாதைக்குரிய இரண்டையும் உருவாக்க செமில்லனுடன் கலக்கப்படுகிறது. தாவரவியல் இனிப்பு ஒயின்கள். சாவிக்னான் பிளாங்க்ஸ் பலவிதமான பாணிகளில் தயாரிக்கப்படலாம், ஆனால் அவற்றின் ஜிங்கி அமிலத்தன்மை மற்றும் கனிம அல்லது மூலிகைக் குறிப்புகள் ஆகியவற்றிற்காக தனித்து நிற்கின்றன.

RDr. வின்னி